ABVV-Metaal houdt samen met de collega's van ACV en ACLVB op 6 oktober 2008 een waarschuwingsactie. Die dag informeren we de werknemers uit onze sectoren over het  sociale overleg en de onderwerpen die op dit moment op de onderhandelingstafel liggen. Deze actiedag kadert in de interprofessionele actiedag waartoe de vakbonden hebben opgeroepen. Wij zijn het eens met de eisen, maar niet met de strategie.

Wij stellen vast...

  • Dat de koopkracht zienderogen achteruitgaat en de regering niets onderneemt
  • Dat de werkgeverskoepels provoceren met hun aanvallen op de index
  • Dat de werkgevers van de gelegenheid misbruik maken om de afgesproken maatregelen inzake de welvaartsvastheid van de uitkeringen te koppelen aan bijdrageverlagingen en belastingkortingen voor de bedrijven
  • Dat in de metaalsectoren de herstructureringen onverminderd doorgaan

De juiste strategie...

Wij staan in het najaar voor moeilijke interprofessionele onderhandelingen en de sectorale onderhandelingen van voorjaar 2009 beloven niet veel beters. Het verhogen van de koopkracht is onze zorg, maar werkzekerheid is dat ook. Wij menen dat bedrijven platleggen in deze fase van de sociaal overleg niet alleen voorbarig, maar ook nefast is voor de tewerkstelling in de metaal- en aanverwante industrie.

Daarom houden we op 6 oktober een gerichte actie die tot doel heeft de militanten en de leden te informeren over het slechte sociale klimaat en over onze prioriteiten, met name:

  • Laat onze index met rust; De minimumlonen moeten opgetrokken worden
  • Wij eisen vrije onderhandelingen in onze sectoren
  • De energiekosten moeten omlaag, een extra inspanning is noodzakelijk voor de laagste inkomens
  • De maatregelen inzake de welvaartsvastheid van de uitkeringen moeten onvoorwaardelijk uitgevoerd worden
  • Er moet eindelijk werk gemaakt wordt van de werkzekerheid voor de metallo's.

Voor werk en inkomen. Voor overleg. Samen Sterk.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Artikels De Standaard  - Het Laatste Nieuws  - De Morgen
Persbericht ACV-Metaal
Provinciaal pamflet Metaal Antwerpen
Provinciaal pamflet Metaal Vlaams Brabant
Provinciaal affiche Metaal West-Vlaanderen