De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Elke dag een nieuw verhaal

In gesprek met... Miranda Ulens.

Sta me toe om even vooruit te blikken naar de toekomst en twee speciale data en een evenement toe te lichten die voor onze vakbond uiterst belangrijk zijn. Want op 5 december 2018 vieren we de 50e verjaardag van het collectief sociaal overleg en de paritaire comités. Dit lijkt een ver-van-mijn-bedshow voor onze vakbondsleden, maar is het niet.

Lees meer...

Op vrijdag 25 mei verandert de wereld….

In gesprek met...  Willem Debeuckelaere.

Dan toch die van de privacybescherming.  Die dag wordt de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing.   En dat zou wel eens tot grote veranderingen kunnen leiden.

Lees meer...

‘In mijn ideale wereld zijn er geen grenzen’

In gesprek met... Rosa Trejo

Sommigen migreren op zoek naar een toekomst die betere levensomstandigheden kan bieden. Anderen om te vluchten voor oorlog, een publiek gevoel van onveiligheid of voor het repressief beleid van hun overheden. Nog anderen doen het dan weer voor de liefde; dat laatste was bij mij het geval. Gelukkig verliefd kwam ik naar het ‘oude continent’ om een leven te starten met mijn man.

Lees meer...

Wat is de impact van technologie op de jobs van de toekomst?

In gesprek met ...Kris Van Eeckhout.

Jobcrafting, duurzame inzetbaarheid, work-life integration, wendbaar werk, loopbaanzelfsturing..., we worden tegenwoordig met ingewikkelde termen rond de oren geslagen als het over onze job gaat. Nog zo’n moeilijke: organisaties en bedrijven krijgen te maken met een “Vuca” wereld, waarbij Vuca staat voor Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (complex), Ambiguous (vaag), waardoor deze organisaties te maken krijgen met meer concurrentie en meer flexibiliteit, maar ook meer mogelijkheden en groeipotentieel. Wat dan weer z’n effect heeft op de werknemers in zo’n organisaties...

Lees meer...