De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Hoe overleven éénoudergezinnen? Met té veel moeite

In gesprek met... Caroline Copers.

Een moderne vakbond heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat we als ABVV aandacht hebben voor grote ontwikkelingen als digitalisering, robotisering of klimaatverandering. Een moderne vakbond heeft ook oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die nieuwe groepen mensen raken. Denk maar aan ons verzet tegen sociale dumping, of tegen de uitbuiting van Deliveroo-koeriers.

Lees meer...

"Wat is circulaire economie nu eigenlijk?"

In gesprek met... Yolan Gielen.

Heel mijn werk om draait: circulaire economie. Wat is dat eigenlijk? Mensen hebben er de mond van vol. Alles en iedereen is circulair tegenwoordig. Bij mensen die claimen hiermee bezig te zijn vraag ik graag door: “Wat is circulaire economie voor jou?”. Als antwoord krijg ik dan vaak iets over afval, inzamelen en recycleren.

Lees meer...

Maakt de stadslucht nog steeds vrij?

In gesprek met... Peter Bostyn

Bij het grasduinen door de recentste jaargangen van Samenleving en Politiek (SAMPOL) herlas ik een interview met stadsexpert Eric Corijn, waarin hij een roadmap voor progressieven richting 2018 uittekent[1]. De ideeën van Corijn zijn altijd verhelderend, nooit anekdotisch, maar ingebed in de context van de grote uitdagingen van deze tijd. In deze blog ga ik het gesprek aan met een aantal van deze ideeën.

Lees meer...

Hoog tijd voor elektriciteit!

In gesprek met... An De Ridder

Cijfers liegen niet... Elektrotechnici zijn zo goed als onvindbaar. In sommige provincies is er - volgens cijfers van VDAB - per 4 vacatures voor elektrotechnici slechts 1 ‘potentieel geïnteresseerde’ werkzoekende. Zeker wanneer het over technici aan industriële installaties gaat of technici van datacommunicatienetwerken. Dit is geen nieuw probleem. Er zijn al tientallen jaren elektrotechnici te kort, en het probleem wordt alleen maar groter.

Lees meer...