De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Ronny's videoblog: aanval op BEV

Ronny Loubris in gesprek met ... Caroline Copers.

N-VA lanceert graag aanvallen op de vakbonden en hun verwezenlijkingen. Nu in het vizier? Het Betaald Educatief Verlof, meer bepaald voor de syndicale vorming. Ronny Loubris, onze vliegende reporter, interviewt Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, over het topic.

Lees meer...

Ronny's videoblog: verhaal van de toeleveringsbedrijven van Volvo

Ronny Loubris in gesprek met ... Marc Staelens.

Na jarenlange outsourcing, beslist Zweeds autobouwer Volvo om activiteiten steeds meer te gaan insourcen of te verhuizen naar lageloonlanden. Met alle gevolgen vandien voor de toeleveringsbedrijven van Volvo in Gent. Sommige bedrijven zullen sluiten, andere gaan zich richten op nieuwe activiteiten. Marc Staelens, secretaris van ABVV-Metaal voor de toeleveringsbedrijven van Volvo, spreekt met Ronny Loubris, onze vliegende reporter, over de stand van zaken.

Lees meer...

Over een leerkracht in handenstand, een broekventje en het summum van solidariteit

In gesprek met ... Frans Biebaut.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) bestaat dit jaar 50 jaar. Ik was 10 jaar en zat in het vijfde studiejaar bij mijnheer Govaert. Ik herinner mij niet echt veel van deze periode, wel dat mijnheer Govaert korte benen en een lang lijf had. Hij was erg sportief, hij kon op zijn handen staan. Ik verdacht er hem zelfs van dat hij elke ochtend in handenstand door zijn huiskamer liep. Vaderlandsliefde behoorde toen ook tot het curriculum van het 5e en het 6de studiejaar, want op 11 november gingen we, vlaggetje in de hand, met zijn allen naar de Onbekende Soldaat.

Lees meer...

There is a war on, you know.

Het was het ideale excuus voor wat fout liep in het Engeland van de Tweede Wereldoorlog. De thee te slap, het bier te warm, de stew te flets ... there is a war on, you know! De oorlog als excuus voor zowat alles wat niets met die oorlog van doen had. Maar niet alleen mislukte koks bedienden er zich van. De oorlog was ook het alibi om vele basisrechten op te schorten en soms ronduit met de voeten te treden.

Lees meer...

5 redenen waarom u het TTIP-debat hoort te volgen

In gesprek met ... Fidel Gavilan.

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership, ofwel trans-Atlantisch handels- en investeringsverdrag. De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen sedert 2013 over dit verdrag.

TTIP heeft mogelijks een effect op 5 belangrijke maatschappelijke en/of sociale punten:

Lees meer...