De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

How to: een Jaarlijks Actieplan indienen

In gesprek met ... Adri Craens.

De kunst van het zaaien is van groot belang, wil je een mooie oogst hebben in 2017. Ieder die een moestuin heeft kent dit wel ... een mooie oogst start met de kunst van het zaaien. Verse kiemen moeten tegen heel wat kunnen om te overleven en te groeien tot een mooie opbrengst. Denk maar aan schimmels, ziektes, weersomstandigheden als nachtvorst en hagelbuien die wie niet in de hand hebben of geduchte tegenstanders als vogels en muizen.

Lees meer...

Wie is er bang van praktijktesten?

In gesprek met... Meryame Kitir

Even terug in de tijd. In volle verkiezingscampagne, nu meer dan 2 jaar geleden klonk het uit de monden van de huidige meerderheid resoluut zo: “Wij verhogen de pensioenleeftijd niet.” De tekst van het regeerakkoord tussen N-VA, Open VLD en MR, én CD&V was nog niet helemaal rond of die belofte werd al snel weer gebroken. Eén van de velen, zoals nu blijkt.

Lees meer...

#jaloersepoes sensibiliseert over jaloezie

In gesprek met ... Vera Claes.

Partnergeweld is een belangrijk maatschappelijk thema. De tijd dat het beschouwd werd als een privéaangelegenheid tussen twee mensen ligt gelukkig al enige tijd achter ons. Toch is er nog een hele weg af te leggen. De progressieve vrouwenbeweging zij-kant sensibiliseert samen met andere organisaties al jarenlang om geweld in partnerrelaties te voorkomen en het beleid te wijzen op zijn verantwoordelijkheid in de aanpak ervan.

Lees meer...

De vennootschapsbelasting wordt hervormd: een goede zaak?

In gesprek met ... Wim Careel.

Het politieke debat in België focust zich dezer dagen vooral op de begroting. De regering-Michel is opnieuw op zoek naar enkele miljarden om de staatsuitgaven enigszins in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Ondertussen is er – nu blijkt dat het eenzijdige besparingsbeleid niet de gewenste vruchten afwerpt – geen enkele politieke partij meer die nog vasthoudt aan een begrotingsevenwicht in 2018. Behalve Open vld dan, maar die partij kraait de laatste tijd wel meer onzinnigheden uit.

Lees meer...