De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Mannen zien geen link tussen zorgarbeid en de loonkloof. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek van ZIJkant voor Equal Pay Day. Dit jaar organiseerde ik voor de 18 de keer EPD. Bij de eerste editie in 2005 die ZIJkant samen met ABVV
organiseerde, was het zoeken naar geschikte looncijfers. Ondertussen weten we dankzij de jaarlijkse loonkloofrapporten hoe groot de loonkloof is en helaas ook nog blijft.

Met een kloof van 23 % viel EPD dit jaar op 24 maart. Hoewel we in uurlonen een goede Europese leerling zijn, speelt het vele deeltijdse werk van vrouwen ons parten om de loonkloof op jaarbasis drastisch te verkleinen. Als we weten dat vooral de combinatie tussen job en gezinsleven vele vrouwen doen beslissen om voor deeltijds werk te kiezen, was de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de taken thuis evenwichtiger verdeeld zijn. Daarvoor deed Ipsos in opdracht van ZIJkant een onderzoek bij een kleine duizend mannen en vrouwen met kinderen.

De meest merkwaardige conclusie uit het onderzoek is dat mannen geen link zien tussen zorgarbeid en de loonkloof. Ook de meeste vrouwen leggen dit verband niet. Ze leggen wel de link tussen minder arbeidstijd en meer zorgtijd thuis, maar vreemd genoeg denken de ondervraagde vaders in het onderzoek niet spontaan dat de ongelijke taakverdeling thuis ook een grote impact heeft op de loopbaan van hun partners. Zij beseffen wel dat tijd besteed aan huishouden en zorgtaken ten koste gaat van de werktijd maar kijken niet naar de gevolgen ervan op de arbeidsmarkt en dus het feit dat vrouwen minder verdienen dan mannen.

Op de vraag: ”Wat zijn de positieve gevolgen van een evenwichtige taakverdeling thuis?” antwoorden 31 % van de mannen en 39 % van de vrouwen dat ze hierdoor meer quality time als koppel of als gezin zullen hebben. Slechts 3 % van de mannen antwoordt dat de carrièrekansen van hun partner zullen verhogen bij een gelijkere taakverdeling thuis. 

Zowel wij bij ZIJKant als de onderzoekers waren verrast door deze resultaten. Het betekent dat we nog meer moeten inzetten op informeren, sensibilisering en op beleidsmaatregelen om job en gezin beter te combineren. Het krijgen van kinderen blijft vrouwen benadelen op de arbeidsmarkt. Hoe meer kinderen, hoe meer vrouwen deeltijds gaan werken en hoe groter de loonkloof. De ‘child penalty’ is een ‘mothers penalty’. Daarentegen: hoe meer kinderen een man heeft, hoe hoger zijn loon. Er is duidelijk een vaderbonus op de arbeidsmarkt. Om dit patroon te doorbreken en te komen tot én een betere verdeling van de huishoudelijke taken én het verkleinen van de loonkloof stellen we met ZIJkant voor om het ouderschapsverlof gelijker te verdelen tussen vrouwen en mannen, behoorlijk te vergoeden en de drempel voor vaders te verlagen.

Daarnaast pleiten we voor een echte collectieve vermindering van de arbeidsduur. Dit betekent dus niet het condenseren van de 38-uren werkweek in vier dagen, maar een echte arbeidstijdverkorting voor iedereen.

De nieuwe Equal Pay Day-campagne “Vrouwen lopen geen gelijke wedstrijd” vind je op www.equalpayday.be.  Daar kun je ook het nieuwe filmpje bekijken en de radiospot beluisteren die op 24 maart op diverse zenders te zien en te horen was.

Vera Claes
Nationaal secretaris ZIJkant, de progressieve vrouwenbeweging

 

epd22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere blogs van Vera:

Van loonkloof naar pensioenravijn

#Jaloersepoessensibiliseeroverjaloezie

Waarom ik 20% staak op 8 maart

Hoera vrouwen verdienen meer dan mannen

Van #MeToo naar #WeTogether

Man, man, man… valt er eigenlijk iets te vieren op Internationale Mannendag?