De samenleving

Lees hier gevarieerde blogs vanuit de gelijkgezinde samenleving. Aan het woord laten we specialisten binnen ABVV-Metaal en uit progressieve middenveldsorganisaties.

 

Doe mij maar eerlijke mode!

In gesprek met ... Caroline Bal.

Kleding geeft je pit, kleding geeft je karakter en is een handig hulpmiddel bij het weergeven van je persoonlijkheid. Ook ik heb mij die leuzen laten inprenten en val voor een ‘hippe’ garderobe. Mooie sneakers, een toffe jas... Ik laat het niet aan mij voorbijgaan. Al veranderde de laatste jaren de manier waarop. 

Lees meer...

De digitalisering van de industrie – Focus op de werknemers en sociale uitdagingen!

In gesprek met ... Luc Triangle.

Sociaal beleid mag niet langer worden gezien als een 'reddingsoperatie' waar men nà de invoering dan zal zorgen voor hen die uit de boot zijn gevallen! Ook de stem van werknemers en vakbonden moet doorklinken in het digitalisatieproces, en dit van in het begin, en niet pas nadat alles ingevoerd is. Dat is een belangrijke factor om van digitalisering een proces te maken dat tegelijk innoverend zal zijn, maar ook sociaal verantwoord!

Lees meer...

'Verplicht' vrijwilligerswerk: een contradictio in terminis

In gesprek met... Frederic Vanhauwaert.

Vrijwilligerswerk is populair bij de Vlaming. Uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat ongeveer 1 op 8 Vlamingen vrijwilligt. Al deze vrijwilligers hebben één ding gemeenschappelijk, namelijk hun onbezoldigde en onvoorwaardelijke inzet. Die onvoorwaardelijkheid komt de laatste tijd meer en meer onder druk te staan. Langdurig werklozen, leefloongerechtigden, asielzoekers en bruggepensioneerden worden, op zijn zachtst gezegd, actief gestimuleerd om te vrijwilligen. Hierdoor komt het onverplichte karakter van vrijwilligerswerk in het gedrang en kan je het eigenlijk géén vrijwilligerswerk meer noemen.

Lees meer...

Ze zijn er weer ... de kamperende ouders

In gesprek met ... Isabelle Van Hiel.

Als het mooi weer wordt en de dagen beginnen te lengen, kan je in de buurt van scholen mensen op stoelen of op de grond zien zitten. Vaak hebben ze campingtafels bij, waarop plastieken bekertjes en thermossen met koffie staan. Sommige hebben kinderen mee die op straat spelen of in het gras of zand wroeten. Beelden uit een derdewereldland? Nee, dit gebeurt in Vlaanderen. Het zijn ouders die op school een plaatsje proberen te bemachtigen voor hun kind.

Lees meer...

20 jaar wet-Renault: welke stappen gaan aan de reorganisatie of sluiting van een bedrijf vooraf?

In gesprek met ... Fidel Gavilàn.

Dit jaar herdenken we de sluiting van de Renault-fabriek in Vilvoorde twintig jaar geleden. De sluiting leidde tot de Belgische wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, de fameuze wet-Renault. Die wet schrijft de procedure voor die een bedrijf moet volgen als het tot collectieve ontslagen wil overgaan. Maar de vraag is: wat speelt er zich af in het bedrijf voor er wordt geopteerd voor een reorganisatie? Wie of wat is een raad van bestuur & wat is het belang van een grondige analyse van de economische en financiële informatie? Welke elementen uit die informatie kunnen helpen?

Lees meer...