GOED
OM TE WETEN

Wat zijn je algemene rechten als werknemer in België, los van de sector waarin je werkt? 

 

In België worden de minimumlonen niet bepaald bij wet. De geldende minimumlonen worden per sector vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) gesloten in de paritaire comités en subcomités.

Indien de sector-cao een minimumloon voorschrijft, mag de individuele overeenkomst geen lager loon toekennen. Meer loon betalen dan het minimumloon mag uiteraard wel.

Check 'Jouw sector' om te weten welke minimumlonen van toepassing zijn in de metaalsector waarin jij werkt.

sidebar2

sidebar3