Bij de geboorte van een kind waarvan je vaderschap vaststaat, kun je 10 dagen vaderschapsverlof opnemen. Deze dagen moet je opnemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de bevalling. De 3 eerste dagen zijn ten laste van de werkgever, de 7 overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds.

De werknemer die gebruik maakt van het vaderschapsverlof, geniet ontslagbescherming.