In gesprek met ... Mercedes Debels.

Het is december. Ik stuur een mailtje naar Wim Careel om mij het vormingsprogramma te bezorgen voor de week die ik mag draaien als begeleidster van de metaalvorming. Dat is pas van 26 tot en met 31 januari 2015, maar ik ben graag wat voorbereid voor ik aan zo'n week begin. Goed informeren is al de helft van het werk, toch?

Op zondagavond check ik in in Bremberg. Veel deelnemers zijn er al. Het is een blij weerzien met kleurrijke verhalen en sappige anekdotes. We vertellen hoe het er in ons bedrijf aan toe gaat. De begeleidersgroep komt daarna samen en bespreekt het programma en de afspraken voor de week.

Het wordt een speciale week, want het is de laatste week van de deelnemers, wat betekent dat ze hun afzwaai vieren en hun diploma in handen krijgen.

Maandag om halfnegen wordt iedereen in plenum verwacht in de grote zaal. Na de verdeling van de dertien deelnemers uit verschillende bedrijven in groepen kunnen we eraan beginnen. We starten altijd met een kennismakingsoefening en ditmaal gaan we ons wat verdiepen aan de hand van de 'vuurtoren'. Die moet 'licht werpen' op wat diepgaandere vragen. Wat zijn de beste momenten geweest in jouw syndicaal werk? Wat waren de minste momenten? Wat wil je nog bereiken? Hoe waren de acties in jullie bedrijf, hoe werd dit opgevolgd? Het doet iedereen wel eens goed om zijn verhaal kwijt te kunnen, dus de voormiddag gaat snel voorbij.

In de namiddag geeft vormingscoördinator Ronny Loubris zijn tips en tricks over 'Be the media' met achteraf een echte camera-oefening. We interviewen de deelnemers en tonen achteraf de video zodat ze zichzelf aan het werk zien en kunnen evalueren. Voor velen is dit toch wel even schrikken!

Op dinsdag getuigt Joppe Van Meervelde over de gang van zaken bij de sluiting van Crown. Iedereen hangt aan zijn lippen. Er komen heel wat vragen en er rijst woede: kan dit allemaal zomaar? Hieraan gekoppeld volgt een presentatie over de belangrijkste aspecten bij een herstructurering.

In de namiddag vragen we de deelnemers om een oefening in 'actua-leren' uit te voeren. Ze krijgen een krantenartikel te lezen waarvan ze een samenvatting presenteren voor de groep. Vandaag is er ook een avondactiviteit: een politiek debat over de zesde staatshervorming geleid door Caroline Copers van het Vlaams ABVV en Georges De Batselier, vice-president van ABVV-Metaal.

Op woensdag krijgen ook onze leerlingen een halve dag vrijaf na een voormiddag uitleg over de regeringsmaatregelen op vlak van eindeloopbaan, SWT en tijdskrediet. Na de koffiepauze zetten we ze zelf aan het werk. Met alle nodige documenten in de hand moeten ze ons via een flip weten te zeggen hoe een sociaal plan tot stand komt. Het resultaat is verrassend goed!

De begeleiders komen bijeen om de voorbije 3 dagen te evalueren en de komende 2 dagen te bespreken. Donderdag is het de laatste avond mét afzwaai, dus moet er nog het een en ander geknutseld worden. We gaan aan de slag...

Dag 4 gaat van start met de film De toekomst ligt in uw handen, een documentaire van Julien Vandevelde over de staking bij Volkswagen Vorst in 2006.

Het sluitstuk van de week is 'the case'. De deelnemers krijgen een syntheseoefening over een herstructurering bij Eurowheels. De directie kondigt de intentie tot sluiting aan en 142 jobs worden geschrapt. Nu krijgen de deelnemers de kans om al wat ze in de week hebben opgestoken te benutten. Zo zetten ze zich aan de onderhandelingstafel met als doel zo min mogelijk mensen te ontslaan. Ze hebben de nodige tijd om dit uit te werken en voor te bereiden. Om 14 uur starten de onderhandelingen en moeten ze tot een besluit komen en een akkoord ondertekend hebben!

Na deze vruchtbare oefening maken we ons klaar voor de diploma-uitreiking 's avonds.

Er wordt na het diner een kleine speech gehouden voor de groep en dan mag iedereen trots zijn diploma komen afhalen! Een mooi moment na een intensieve vorming van 7 weken!

Op vrijdag vragen we de deelnemers nog om een evaluatie in te vullen van de voorbije vormingsweken. Er vloeit hier en daar een traantje, want de groepen hangen soms zo intens aaneen dat het afscheid zwaar valt. Met filmbeelden van de voorbije weken en De Internationale sluiten we deze kameraadschappelijke en leerrijke weken definitief af.

Mercedes Debels
Hoofddelegee Picanol