de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Georges De Batselier

De lokale verkiezingen zijn voorbije, de meeste coalities zijn gevormd. En niet iedereen is gewonnen. We hebben intussen een beter beeld op alle resultaten, maar dat wil niet zeggen dat het beeld er voor ons beter is gaan uitzien. We horen steeds vaker dat men onder collega’s-werknemers minder graag over politiek praat. Het verruwde en meer op zichzelf gerichte taalgebruik smoort een open en constructief debat in de kiem. “Het is de schuld van …” is het nieuwe mantra, en de verwijten en problemen zijn eenvoudiger gelanceerd dan de zoektocht naar oplossingen. Maar niet alles is verloren.

Het is binnenkort weer die periode van het jaar. Wat de examens zijn voor de studenten zijn de sectorakkoorden voor de centrales, en het interprofessioneel akkoord voor het overkoepelende niveau. Het ABVV maakt zich weer op om de zoektocht naar oplossingen te initiëren. Geen radicale onverdraagzaamheid, geen doelloos geroep, maar werken aan de oplossingen van morgen, met inhoud en visie. En onze inhoud en visie zijn al duidelijk.

Als ABVV-Metaal is een sterke visie op de problematiek van de eindeloopbaan en de landingsbanen essentieel. De asociale regering Michel en een aantal werkgevers beseffen onvoldoende (of trekken zich niet aan) hoe pertinent deze problematiek is voor de huidige generatie van werkenden. Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt aan een klimaat waarbij langer werken de heilige graal is. Dat langere werken is zowel bij jongeren als ouderen een directe zorg, en kan enkel volgehouden worden als er zeer concreet tegelijk een invulling wordt gegeven aan het werkbaar zijn van het werk.

De uitholling van de landingsbanen, en opschuiven van de rechten naar 60 jaar, is een grote onrechtvaardigheid. Bij het opstellen van de eisenbundel voor het Interprofessioneel Akkoord hebben we er op aangedrongen dat we op geen enkele manier kunnen toestemmen om de leeftijdsgrens ook maar een beetje te verhogen. Wij menen het dan ook als we zeggen: geen verhoging van de leeftijd bij landingsbanen. Geen verhoging!

Er is intussen al voldoende aangetoond (bv. studie van Agoria, en van het Wereld Economisch Forum) dat de dagelijkse invulling van het werk bijzonder snel aan het veranderen is. We hebben zelf een tiental maanden geleden al de digitalisering en robotisering als congresthema behandeld, en er de nadruk op gelegd dat de werknemers zullen verplicht worden om op een andere manier te gaan werken. Combineer langer werken met anders werken, en dan zeggen wij dat er mogelijkheden moeten blijven bestaan om dit een loopbaan lang vol te houden. Het optrekken van de leeftijd bij landingsbanen is een zoveelste sociale afbraak van de regering waar we absoluut een halt moeten aan toe roepen.

Daarom ook dat een tweede legislatuur van de regering Michel het slechtst mogelijke zou zijn dat de werknemers van ons land kan overkomen. We moeten daarom op alle vlakken werken om dat te voorkomen. Door de werknemers te sensibiliseren en informeren. Via de traditionele en de nieuwe media. Heb je trouwens al gezien dat ABVV-Metaal helemaal mee is met de nieuwste media: ontdek Connect en Metalcast (podcast) via onze website (www.abvvmetaal.be) en blijf op de hoogte.

Ook de actiebereidheid van ABVV-Metaal kan niet in vraag worden gesteld. Wij staan er als het nodig is. Maar acties zijn alleen maar efficiënt als ze samen gebeuren. In een gemeenschappelijk vakbondsfront dus. En de acties moeten onderdeel zijn van een doordachte strategie of in het kader van de interprofessionele en sectorale onderhandelingen of van de nakende verkiezingen op 26 mei 2019. ‘Samen kan het Anders’ meer ‘Samen moet het Anders’. We hebben nog een paar maanden om het verschil te maken, om examen af te leggen, om oplossingen te zoeken.

Georges De Batselier

Voozitter