de voorzitter

De Voorzitter gaat de dialoog aan. Het gedacht van Georges De Batselier.

 

In gesprek met... Georges De Batselier

Zondag 14 oktober vinden de verkiezingen plaats voor gemeenteraad en provincieraad. Een hernieuwde legislatuur voor de bestaande partij(en)n of legislaturen, nieuwe partners, volledige andere samenstellingen. 308 gemeenten in Vlaanderen en 5 provincies. Lokaal zijn er ook nog verkiezingen voor stadsdistricten (regio Antwerpen) of OCMW-raden (Brusselse rand). 39.835 effectieve kandidaten voor 7.861 mandaten, en 1.624 ingediende lijsten. Kandidaten tussen de 18 en bijna 98 jaar. Met, door de wettelijke verplichting, nagenoeg evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%). Dat zijn de cijfers achter de mensen. De mensen die voor ons allen nadien de politici zullen zijn.

We kunnen vóór of tegen deze of gene partij zijn, ons troosten met de idee dat het ‘maar’ plaatselijke verkiezingen zijn, toch zijn ze voor ons allemaal belangrijk. Niet omdat we door het uitbrengen van onze stem enkel onze wettelijke plicht uitvoeren, maar omdat we precies hiermee ons democratisch recht gestalte geven. Want deze politici gaan gisteren, vandaag en morgen mee bepalen hoe het lokale beleid er uit ziet. Hoe we met de fiets veilig naar het werk kunnen, hoe we buiten de werkuren sport, cultuur en ontspanning kunnen combineren met gezellig wonen in een warme wijk. Want dat precies is een verandering die we de afgelopen jaren niet gesmaakt hebben: de kanteling naar individualisering in plaats van solidariteit, naar het leggen van verantwoordelijkheid bij de zwakkere individuen in plaats van de inspanningen te verdelen en de sterke schouders lasten te laten dragen. Wie pech heeft, in armoede leeft of moeite heeft om de snelle maatschappij bij te benen, wordt nu gestraft en valt uit de boot. Dat mag zo niet te zijn.

Het zijn lokale verkiezingen. Maar partijen die op Vlaams of federaal niveau een asociaal beleid voeren, die groepen mensen tegen elkaar opzetten, zullen en doen dat ook op lokaal vlak. Wie zieken en werklozen aanpakt, zal dat ook doen in het OCMW. Partijen de pensioenleeftijd optrekken tot 67 jaar, die ons langer doet werken voor minder pensioen (waartegen we op 2 oktober actie gevoerd hebben) zullen zich ook lokaal niet bekommeren om de belangen van werknemers en burgers. Partijen die indexsprong invoeren en de barimieke lonen willen afschaffen zullen ook lokaal geen andere politiek voeren. Partijen, regeringen die falen op kap van de gewone mensen doen dat ook op lokaal vlak.

We stellen met plezier vast dat er over heel het land heel wat van onze militanten zijn die zich politiek geëngageerd hebben. Dat zijn precies de mensen die we nodig hebben in de lokale besturen, omdat zij de natuurlijke reflex hebben om mensen samen te brengen in plaats van ze uit elkaar te spelen. Omdat zij weten wat de waarde is van een maakindustrie in een regionaal verband, omdat zij het gewoon zijn om verder in de toekomst te denken dan de duur van één legislatuur. Syndicalisten zijn per definitie warme mensen die verbinden, en zich alle dagen van de week inzetten voor de man en vrouw links en rechts van hen. Ideaal voor de lokale politiek. Meer dan wie ook zijn zij de stem van de burgers. En daarom zijn zij meer dans wie ook onze stem waard.

Samen kan het niet alleen anders. SAMEN MOET HET ANDERS. We hebben allemaal een stem, laat ons deze dan ook goed gebruiken op 14 oktober. Om voor een sociale samenleving, om positief, om progressief, om socialistisch te stemmen, voor een partij die op lokaal, regionaal en federaal in het beleid het verschil kan maken en zijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Voor een Socialistisch Progressief Alternatief.

Georges De Batselier

Voorzitter