Disclaimer

 

Zoals vereist door verschillende regelgevingen en wetten, informeert ABVV-Metaal bezoekers van haar websites over het gebruik van gegevens. Het gaat hier voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR' die in voege treedt, 25 mei 2018.