Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

ABVV-Metaal besteedt veel zorg aan de opmaak van alle informatie die op de officiële website terug te vinden in. Niettemin gaat het om algemene informatie, die niet noodzakelijk toepassing is in alle individuele of bijzondere gevallen. Bovendien evolueert het sociaal recht zeer snel. We kunnen daarom niet garanderen dat onze site aangepast is zodra wijzigingen in voege treden.

De informatie op onze website moet dus beschouwd worden als een eerste advies. Ze heeft maar zin in relatie met de individuele dienstverlening die men krijgt in de afdelingen, de diensten arbeidsrecht,...

Om die reden kan ABVV-Metaal niet aansprakelijk gesteld worden in het geval er zich fouten of misverstanden voordien naar aanleiding van het gebruik van de betreffende informatie.

Op onze websites zijn soms links naar andere websites vermeld. ABVV-Metaal tracht voor zover mogelijk enkel links op de website te publiceren die verwijzen naar betrouwbare en accurate websites. ABVV-Metaal kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of onvolledige informatie noch voor onbeschikbaarheid en eventuele kwaadwilligheid van websites die niet door ABVV-Metaal worden beheerd.

ABVV-Metaal kan deze disclaimer verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

De laatste wijziging gebeurde op 20/05/2018.