De nieuwe pandemiewet heeft heel wat voeten in de aarde gehad om gestemd te worden en werd onlangs geactiveerd. Daarnaast is een eind gekomen aan het ‘Besluit’ dat o.a. de sanitaire veiligheidsvoorschriften op de werkvloer voorziet. 

In dit artikel schetsen we kort de stand van zaken en hoe deze zaken met elkaar verbonden zijn, want we dreigen tussen de mazen van het net te vallen.

De nieuwe pandemiewet en rol van de generieke gids

Door de inwerkingtreding op 4 oktober van de nieuwe pandemiewet1 van Minister Verlinden komt het vanaf nu toe aan de Koning (of beter aan de regering via Koninklijk Besluit op basis van de wet) om “maatregelen van bestuurlijke politie te nemen ter bestrijding van een epidemische noodsituatie”. De wet zelf werd lange tijd geblokkeerd door het parlement omdat ze teveel macht aan de regering zou toekennen van zodra er sprake is van een epidemische noodsituatie. Een wet moet immers door het parlement gestemd worden en een koninklijk besluit is de uitvoering van die wet zonder dat het parlement hier nog zijn zegen over moet geven. Er werd uiteindelijk in augustus 2021 toch over de wet gestemd meerderheid tegen oppositie maar het lange parcours dat werd afgelegd geeft aan dat dit niet van een leien dakje is
gelopen.

Wat houdt de wet nu allemaal in? Lees hier het volledige verslag.

 

Link gids
Link overzicht wijzigingen